Tag Archives: digital token

ปกป้องธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยบริการ CryptoSafe จาก CAT cyfence

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เช่น คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (Digital Token) เริ่มเป็นที่แพร่หลายในโลกยุคปัจจุบัน หลายองค์กรและบริษัทต่างเริ่มให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) หรือการเป็นศูนย์บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเค็นดิจิทัล

Read More »