Tag Archives: digital government development agency

DGA มุ่งยกระดับแพลตฟอร์มให้บริการประชาชนในทุกหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีงานสัมมนาของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA โดยตั้งเป้ามุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ทั้งนี้ได้วางนโยบาย สร้าง-เชื่อม-เปิด ซึ่งตั้งเป้าทำให้สำเร็จภายใน 3 ปีต่อจากนี้

Read More »