Tag Archives: digital data transformation

[Video Webinar] Digital Data Transformation EP #2: พลิกโฉมธุรกิจองค์กรโดยใช้ AI สนับสนุน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Digital Data Transformation EP #2: พลิกโฉมธุรกิจองค์กรโดยใช้ AI สนับสนุน” พร้อมแนะนำการใช้ AI ในการบริหารจัดการและเฝ้าระวังข้อมูลบน Hybrid Multicloud แบบเชิงรุก ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

[Webinar] Digital Data Transformation EP #2: พลิกโฉมธุรกิจองค์กรโดยใช้ AI สนับสนุน

NetApp ร่วมกับ Ingram Micro ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Digital Data Transformation EP #2: พลิกโฉมธุรกิจองค์กรโดยใช้ AI สนับสนุน” พร้อมแนะนำการใช้ AI ในการบริหารจัดการและเฝ้าระวังข้อมูลบน Hybrid Multicloud แบบเชิงรุก ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020 เวลา 10:30 - 12:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »

[Webinar] Digital Data Transformation EP #1: The Future Storage Infrastructure Blue-Print และการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์กับองค์กร

NetApp ร่วมกับ Ingram Micro ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Digital Data Transformation EP #1: The Future Storage Infrastructure Blue-Print และการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์กับองค์กร” ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2020 เวลา 10:30 - 12:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »