Tag Archives: diebold nixdord allconnect services

[PR] ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ เปิดตัว AllConnect Services ช่วยขับเคลื่อนระบบการทำงานของภาคธนาคารและร้านค้าปลีกให้รวดเร็วทันยุคดิจิทัล

การทำงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) โดยมีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโซลูชั่นให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์เชิงธุรกิจบนโลกแห่งการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 21 มีนาคม 2561 – ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (NYSE: DBD) ในฐานะผู้นำทางด้านโซลูชั่นที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ “Connect Commerce” ระดับโลก เปิดตัว Diebold Nixdorf AllConnect ServicesSM โซลูชั่นด้านการบริการที่จะมอบความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานของช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงกัน มีประสิทธิภาพ และแตกต่างไปจากช่องทางการค้าออนไลน์

Read More »