Tag Archives: DIAView SCADA 3.5

[Guest Post] เดลต้า ประเทศไทยเปิดตัว DIAView SCADA เวอร์ชั่น 3.5 เพื่อยกระดับการจัดการระบบอัตโนมัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ 7 กรกฎาคม 2563 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดตัว DIAView SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติรุ่นล่าสุด DIAView SCADA เวอร์ชั่น 3.5 ของเดลต้ามาพร้อมกับรูปแบบเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับปรุงใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และอนุญาตให้ใช้งานได้สูงสุดจาก 10 เครื่องพร้อมกัน ผู้จัดการโรงงานสามารถใช้ระบบซอฟต์แวร์ DIAView เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตด้วยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมระบบแบบเรียลไทม์ การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การตรวจสอบและควบคุมระบบจากระยะไกล การปรับใช้การจัดการระบบ และการแสดงผลของสายการผลิต

Read More »