Tag Archives: dell sim

[PR] เดลล์ เปิดตัว “แชร์เพล็กซ์” ( SharePlex ) เพื่อการประยุกต์การใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่สุดทันสมัย

เดลล์ประกาศการเปิดตัวครั้งสำคัญของ SharePlex สำหรับการถ่ายโอนระบบฐานข้อมูล ( database replication ) ที่ได้รับรางวัล พร้อมกับโซลูชันการรวมกันของข้อมูล ( data integration ) ในแบบเรียล-ไทม์

Read More »