Tag Archives: ddosd

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯตั้งโครงการป้องกันการโจมตี DDoS

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) ซึ่งมีสถานะเป็นคณะกรรมการความมั่นคงของสหรัฐฯ ได้จัดตั้งโครงการ Distributed Denial of Service Defense (DDoSD) เพื่อป้องกันและลดจำนวนการโจมตี DDoS ลง หลังจากปัญหาได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

Read More »