Breaking News

Data Minimization: เมื่อข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเยอะเกินกว่า Storage จะเก็บไหว Big Data Analytics ก็ต้องจัดเก็บข้อมูลให้น้อยลง

Forbes ได้ออกมาเล่าถึงภาพที่จะเกิดขึ้นต่อจากการมาของ Internet of Things (IoT) ที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมหาศาลจนระบบ Big Data Analytics ของหลายๆ องค์กรที่กำลังลงทุนอยู่นั้นอาจไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หมด และทำให้ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลไม่รวดเร็วเพียงพอเพราะมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะมาก จนเกิดเป็นแนวคิดของการทำ Data Minimization ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ก็ขอสรุปเอาไว้ให้อ่านเป็นแนวทางคร่าวๆ กันดังต่อไปนี้ครับ

Read More »