Tag Archives: cylance

Cylance ชี้ AI ถูกใช้งานจริงแล้วทั้งในเชิงธุรกิจและ Security โดยตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี

Cylance ได้ออกรายงาน Artificial Intelligence in the Enterprise เพื่อสำรวจการใช้งาน AI ภายในองค์กรจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 652 คนที่เป็น IT Decision Maker ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทั้งในแง่มุมธุรกิจและ Security โดยมีผลการสำรวจที่น่าสนใจดังนี้

Read More »

[PR] เดลล์ ทำให้ พีซี มีความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรมขึ้นไปอีก ด้วยการตรวจสอบ BIOS พร้อมเทคโนโลยีป้องกันภัยคุกคามเหนือชั้น

เดลล์ ประกาศความพร้อมในการวางจำหน่าย โซลูชันรักษาความปลอดภัยข้อมูล Dell Data Protection | Endpoint Security Suite Enterprise ที่ผสานเทคโนโลยีของ Cylance ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence ) และการเรียนรู้ของเครื่อง ( Machine Learning ) มาช่วยป้องกันมัลแวร์และภัยคุกคามที่มาเหนือชั้นได้ในเชิงรุก

Read More »