Tag Archives: cybersecurity trends

[Guest Post] ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กลายเป็นวาระสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขององค์กรในอาเซียน อันเป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่

กรุงเทพฯ – 22 มีนาคม 2565 – พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยงานวิจัยฉบับใหม่ที่พบว่า คณะกรรมการบริษัทของเหล่าผู้นำธุรกิจในอาเซียนให้ความสำคัญกับปัญหาด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 โดยงานศึกษาวิจัยเรื่อง “สถานการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในอาเซียน” ได้สำรวจแนวทางการรับมือต่อความท้าทายด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2564 รวมทั้งมุมมองในอนาคตของปัญหานี้ และได้รับคำตอบจากตัวแทนภาคธุรกิจกว่า 500 คน ในประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

Read More »

ฟรี eBook: Cyberthreats Report 2022 โดย Acronis

Acronis ผู้ให้บริการโซลูชัน Data Protection ชื่อดัง ออกรายงาน “Acronis Cyberthreats Report 2022” พร้อมสรุปแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดจากปี 2021 มาสู่ 2022 ช่องโหว่บน Windows และซอฟต์แวร์ยอดนิยมที่ควรจับตามอง รวมไปถึงคำแนะนำในการปกป้องธุรกิจของตนให้มั่นคงปลอดภัย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานไปศึกษาได้ฟรี

Read More »