Tag Archives: cybersecurity trend

[Guest Post] 7 “ความเข้าใจผิด” เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ซีไอโอควรรู้

เป็นที่รู้กันว่าช่องโหว่ที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจในส่วนดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนการโจมตีและค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลรั่วไหล (Data Breach) ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จากผลการศึกษาของ Ponemon Institute เผยว่า ผลกระทบทางการเงินในภูมิภาคนี้สูงถึง 2.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2561

Read More »

สรุปงาน Chill out with cyfence experts พร้อมคลิปวิดีโอ

CAT cyfence จัดงาน Chill out with cyfence experts เพื่อแชร์สถานการณ์ภัยคุกคามและปลอดภัยล่าสุด พร้อมอัปเดต OWASP Top 10 ฉบับใหม่ปี 2017 รวมไปถึงแนวโน้มทางด้าน Ransomware และ Cryptojacking พร้อมวิธีรับมือ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอสรุปงานได้ที่บทความนี้

Read More »

Fortinet ทำนาย 5 แนวโน้มด้าน Cybersecurity ปี 2018 เตรียมพบกับ Botnet + AI

Fortinet ได้ออกมาทำนายถึงแนวโน้มภัยคุกคามในปี 2018 ด้วยกัน 5 ประการ ซึ่งแนวโน้มที่น่าสนใจมากคือการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับเครื่องมือที่ใช้โจมตีในรูปแบบต่างๆ อย่าง Botnet หรือ Ransomware จนสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างร้ายแรง และยังเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เป็นการพัฒนาก้าวถัดไปต่อจากภัยคุกคามที่พบเจอกันในปัจจุบัน

Read More »