Tag Archives: cyber operations contest 2016

กองทัพอากาศไทยเชิญเข้าชมงาน “Cyber Operations Contest 2016″ พร้อมเล่นเกมชิงรางวัล

กองทัพอากาศไทย ร่วมกับบริษัท Cybertron และบริษัท CelleBrite จัดการแข่งขันการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ หรือ Cyber Operations Contest 2016 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2016 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรี

Read More »