Tag Archives: cyber attack trends

Check Point เผย 42% ขององค์กรทั่วโลกถูกโจมตีด้วย Cryptomining

Check Point ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยยักษ์ใหญ่ของโลก ออกรายงาน Cyper Attack Trends ครึ่งแรกของปี 2018 ระบุ แฮ็กเกอร์เริ่มหันมาใช้ Cryptocurrency Miner ในการโจมตีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองมากขึ้นถึง 2 เท่า ในขณะที่ Cloud Infrastructure ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีมากที่สุด

Read More »