Tag Archives: Crowd Management

[Guest Post] เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยกระดับการบริหารจัดการฝูงชน ชูเทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมโซลูชันสำหรับทุกองค์กร

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ ชูเทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการฝูงชน (Crowd Management) ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำเสนอตัวอย่างโซลูชันเพื่อเป็นแนวทางการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในอนาคต ทั้งโซลูชันอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการภายในอาคาร โซลูชันการให้บริการทางการแพทย์แบบ Telemedicine และเทคโนโลยี temperature sensor สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Read More »