Tag Archives: Coupa

[Guest Post] IT One ชูโซลูชัน Coupa ทรานสฟอร์มระบบจัดซื้อ SCGP สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ไอทีวัน ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร เปิดความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไอทีวัน เอคเซนเชอร์ และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีพี ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ในการทรานสฟอร์มระบบการจัดซื้อของเอสซีจีพีทั้งหมดสู่ระบบดิจิทัล ด้วยโซลูชันจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจชั้นนำระดับโลกของคูป้า (Coupa) บนคลาวด์แพลตฟอร์ม โดยเข้ามาช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของระบบจัดซื้อทั้งองค์กร โดยเริ่มในประเทศไทยและมีแผนขยายไปยังต่างประเทศต่อไป

Read More »