Tag Archives: commvault data platform

[PR] คอมม์วอลท์ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับคอมม์วอลท์ ดาต้า แพลตฟอร์ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำงานบนคลาวด์ ไฮเปอร์ไวเซอร์ และระบบนิเวศน์ด้านสตอเรจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทย – 5 เมษายน 2558 – คอมม์วอลท์ ( NASDAQ: CVLT ) ผู้นำในการปกป้องข้อมูลและการจัดการบริหารข้อมูลระดับองค์กร ประกาศเปิดนวัตกรรมใหม่ของ คอมม์วอลท์ ดาต้า แพลตฟอร์ม ( Commvault Data Platform ) ที่ขยายการให้บริการเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจทั้งแบบใช้งานกันภายในองค์กรและบนคลาวด์แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ปรับขยายได้ และประหยัดต้นทุน

Read More »

[PR] ซอฟท์แวร์ของคอมม์วอลท์ช่วยเสริมการทำงานให้กับ ฮาดูป กรีนพลัม และระบบการจัดการไฟล์ข้อมูลขนาดมหาศาลขั้นสูงอย่าง GPFS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเทศไทย – 23 มีนาคม 2559 – คอมม์วอลท์ ( Commvault ) ( NASDAQ: CVLT ) ผู้นำในการปกป้องข้อมูลและการจัดการบริหารข้อมูลระดับองค์กร ได้ประกาศการยกระดับเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาด โดยคอมม์วอลท์เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรองรับและจัดการกับ “ข้อมูลปริมาณมหาศาล ( Big Data ) ” ให้ดียิ่งขึ้น

Read More »