Tag Archives: cognos

IBM เปิดตัว CPU POWER8 ประมวลผลเร็วกว่า CPU x86 ถึง 50-1000 เท่า รองรับตลาด Big Data

IBM ยักษ์ใหญ่ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ ได้เปิดตัวหน่วยประมวลผล POWER8 สำหรับใช้งานในเซิฟเวอร์ตระกูล Power Systems โดยมีความเร็วสูงกว่าหน่วยประมวลผลยอดนิยมสถาปัตยกรรม x86 ตั้งแต่ 50-1000 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของ Datacenter ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคสมัยของ Big Data

Read More »