Tag Archives: cloud the series by tangerine

รวบรวมมาให้แล้ว ! รู้จักเบื้องต้น ‘Google Cloud Platform’ ที่ตอบโจทย์ธุจกิจของคุณ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions !

คลังความรู้สุดคุณภาพเกี่ยวกับ Cloud Technology ผ่าน ‘Cloud the Series by Tangerine’ ที่พาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึก ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงตัวอย่างการนำมาปรับใช้จริง และช่วยให้คุณตัดสินใจหาแนวทางเลือกใช้ Google Cloud Platform ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

ยกระดับการใช้ Cloud Technology ไปกับ Cloud the Series by Tangerine

เตรียมยกระดับองค์กรกับ Cloud the Series by Tangerine ที่จะพาคุณก้าวสู่โลกอนาคตด้วย ‘Cloud Technology’ พร้อมช่วยคุณปรับโครงสร้างระบบไอทีที่สำคัญในการทำธุรกิจให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้น ด้วยการใช้ Cloud Technology ที่เข้ามาจัดระบบข้อมูล สร้างรากฐานและวางโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรวบรวมการแก้ไขปัญหาในเรื่องของโครงสร้างในระบบไอทีที่ใช้ในองค์กรไว้ในที่เดียว เช่น ความเสถียร, ความประหยัด, การลดความยุ่งยากในการจัดการโครงสร้างของระบบไอที และอื่น ๆ อีกมากมายใน Cloud the Series by Tangerine ที่เปิดให้คุณได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของคุณในทุกด้านของการจัดการรากฐานของระบบไอที และพร้อมที่จะขับเคลื่อนศักยภาพการทำงานขององค์กรธุรกิจให้โตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้ในยุคดิจิตัลปัจจุบัน

Read More »