Tag Archives: clone

VMware เปิดตัว VSAN 6.0 พร้อมรองรับ All-Flash Architecture เร็วขึ้นกว่า 4 เท่า บริหารจัดการง่ายขึ้น และทนทานขึ้น

VMware ผู้นำทางด้านระบบ Virtualization และ Cloud สำหรับองค์กร ได้เปิดตัว VMware VSAN 6.0 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน VMware vSphere สามารถสร้าง Software Defined Storage ด้วย All-Flash Architecture ได้ ทำให้ VSAN สามารถรองรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพของระบบ Storage ที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย

Read More »

VMware เปิดตัว vSphere 6 พร้อม Features ใหม่ๆ มากกว่า 650 อย่าง

VMware ผู้นำทางด้านระบบ Virtualization และ Cloud สำหรับองค์กร ได้ประกาศเปิดตัว VMware vSphere 6 ระบบ Hypervisor ชื่อดังรุ่นใหม่ล่าสุด โดยในการเปิดตัวครั้งนี้ VMware ได้กล่าวถึงว่าใน vSphere 6 นี้จะมี Features เพิ่มเติมมากด้วยกันถึง 650 อย่าง โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานกว่ารุ่นก่อนๆ ถึง 6 เดือน ทำให้ vSphere 6 นี้ถูกทดสอบและได้รับการปรับปรุงมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี Feedback จากองค์กรต่างๆ กว่า 17,000 องค์กร

Read More »