Tag Archives: cisco x86 server

Cisco มียอดขาย x86 Blade Server เป็นอันดับ 1 ของอเมริกา

Cisco ผู้ผลิตระบบเครือข่ายชั้นนำระดับโลก ได้ถูก IDC จัดอันดับให้เป็นผู้ผลิตที่มียอดขาย Blade Server แบบ CPU x86 ภายใต้ชื่อของ Cisco UCS เป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยมียอดขายเติบโตมากถึง 39% จากยอดขายทั่วโลก ในขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆ มีการเติบโตของยอดขายที่ลดลง และด้วยเหตุนี้เอง ปัจจุบัน Cisco ได้กลายเป็นผู้มียอดขาย Blade Server เป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว

Read More »