Tag Archives: cisco webex room

[Guest Post] Planetcomm ผู้เชี่ยวชาญระบบประชุมทางไกล

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

Read More »