Tag Archives: cisco Socio

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Socio เสริมความสามารถบริหารจัดการ Hybrid Event

Cisco เผยว่าต่อไปรูปแบบของการจัดการงานสัมมนาจะมีการผสมผสานทั้งแบบ Virtual ร่วมกับเชิญคนจริง (Hybrid) ด้วยเหตุนี้เองเพื่อเอาชนะความท้าทายในการบริหารจัดการ จึงได้เข้าซื้อกิจการ Socio Labs ซึ่งมีแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกเหล่านั้น

Read More »