Tag Archives: cisco iwan

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Viptela 21,350 ล้านบาท เสริมทัพ SD-WAN

Cisco ได้ออกมาประกาศความประสงค์ในการเข้าซื้อกิจการของ Viptela ธุรกิจ Startup ทางด้าน Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) เพื่อผนวกเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Cisco

Read More »

สรุปเทรนด์ภาพรวมของ Fast IT กับเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน จากงาน Cisco Night Academy #5: Enterprise Network: Switch to Fast IT

สำหรับในงานสัมมนาครั้งนี้ทาง Cisco ได้ออกมาอัพเดตเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจที่เริ่มมีการใช้งานในระบบเครือข่ายขององค์กร ในขณะที่มีการแนะแนวทางของแต่ละองค์กรในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับระบบเครือข่ายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น WAN, LAN และ Wireless LAN ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ก็ขอสรุปเอาไว้ดังนี้ครับ

Read More »