Tag Archives: cisco ai spark assistant

[PR] ซิสโก้เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะรุ่นแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับการประชุม

Cisco Spark Assistant ใช้เทคโนโลยี MindMeld นำเสนอ AI เพื่อการสนทนาสำหรับองค์กร กรุงเทพฯ, 22 ธันวาคม 2560 – ระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่สนทนาด้วยเสียงกับผู้ใช้ (Voice Assistant) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา โดยทุกวันนี้ ผู้ใช้หลายล้านคนใช้ระบบผู้ช่วยส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ ตั้งเวลาปลุก และค้นหาเส้นทางบนแผนที่  อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่จะให้ความช่วยเหลือในการทำงานอย่างเฉพาะเจาะจง แต่วันนี้ที่งาน Cisco Partner Summit ซิสโก้ได้เปิดตัว Cisco Spark™ Assistant ซึ่งเป็นระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่สนทนาด้วยเสียงกับผู้ใช้รุ่นแรกของโลกที่รองรับการประชุมระดับองค์กร โดยจะพร้อมใช้งานเป็นครั้งแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco Spark Room Series รวมไปถึงผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ Cisco Spark Room 70

Read More »