Tag Archives: cisa Cyber Security Evaluation Tool

CISA แจกเครื่องมือช่วยประเมินองค์กรจากภัยคุกคามแรนซัมแวร์

CISA ได้แจกเครื่องมือ Ransomware Readiness Assessment (RRA) สำหรับองค์กรได้ตรวจสอบตัวเอง ถึงความพร้อมกับการรับมือกับแรนซัมแวร์

Read More »