Breaking News

รู้จักกับแนวคิด dHCI: จะเลือกใช้งานระหว่าง CI และ HCI ไปทำไมในเมื่อใช้ทั้งคู่พร้อมกันได้ด้วย HPE Nimble Storage

ถึงแม้ Hyper-Converged Infrastructure หรือ HCI นั้นจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากภาคธุรกิจองค์กรทั่วโลกด้วยประเด็นด้านความง่ายในการใช้งานและการบริหารจัดการ รวมถึงการรองรับการเพิ่มขยายระบบได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดีนั้นผลสำรวจจากภาคธุรกิจองค์กรเองนั้นก็ยังชี้ให้เห็นว่าการใช้งาน Converged Infrastructure หรือ CI ที่เน้นเรื่องของประสิทธิภาพเป็นหลักเพื่อรองรับ Business Application สำคัญนั้นก็ยังคงจำเป็นอยู่ HPE จึงได้ทำการพัฒนาโซลูชันที่มีชื่อเรียกว่า dHCI ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ทั้งความง่ายดายและประสิทธิภาพของระบบไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ธุรกิจองค์กรนั้นได้นำจุดโดดเด่นของทั้งสองสถาปัตยกรรมมาใช้งานร่วมกัน และตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาวได้อย่างคุ้มค่าสูงสูงสุด

Read More »