Tag Archives: Chrome site isolation

เผยฟีเจอร์ป้องกัน Spectre ใน Google Chrome นั้นอาจกิน RAM เพิ่ม 10-13%

หลังจากที่ Google ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสามารถใหม่บน Google Chrome 67 เพื่อช่วยป้องกันการโจมตีช่องโหว่ Spectre บนเครื่องของผู้ใช้งานนั้น ก็มีรายงานออกมาว่าความสามารถนี้อาจกิน RAM มากขึ้นอีก 10% ถึง 13% เลยทีเดียว

Read More »

Chrome 64 ออกแล้ว! พร้อมฟีเจอร์บรรเทาปัญหา Spectre และแก้ Bug อีก 53 รายการ

Google ได้ปล่อย Chrome 64 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, Linux และ Android ออกมาแล้ว โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ติดมาอย่างตัวบล็อกโฆษณาที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หรือฟีเจอร์ที่ลดทอนปัญหาเรื่อง Spectre นอกจากนี้ยังแก้ Bug ต่างๆ หลายสิบรายการอีกด้วย

Read More »

Google Chrome เสริม 5 ฟีเจอร์ที่น่าสนใจด้านความมั่นคงปลอดภัย

Google Chrome ได้เสริมฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้ระดับองค์กรมั่นใจการใช้งานได้มากขึ้น โดยบางฟีเจอร์ก็เริ่มต้นใช้งานแล้วในปัจจุบันเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรสามารถตั้งค่าด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

Read More »