Tag Archives: chrome devtools

Google เปิดตัว Cloud Security Scanner ช่วยตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรม

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักพัฒนา Google App Engine ซึ่ง Google ได้เปิดตัวระบบตรวจสอบความปลอดภัยของแอพพลิเคชัน ที่เน้นการตรวจจับ Cross-Site Scripting (XSS) และช่องโหว่ประเภท Mixed Content อื่นๆ รวมทั้งสามารถตรวจสอบเว็บแอพพลิเคชันที่นิยมพัฒนาโดย JavaScript ได้เป็นอย่างดี

Read More »