Tag Archives: chemicals

นักวิจัยสร้างวิธีการรับส่งข้อมูลแบบใหม่ด้วยสารเคมี อาจใช้ส่งข้อมูลในร่างกายมนุษย์ได้

Nariman Farsad นักวิจัยจาก Stanford ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ในการส่งข้อมูลที่ใช้สารเคมีแทนระบบไฟฟ้า ซึ่งอนาคตหากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาจนสำเร็จแล้ว ก็อาจใช้รับส่งข้อมูลในร่างกายมนุษย์ได้ด้วย

Read More »