Breaking News

นักวิจัยเผยสามารถใช้ขี้ผึ้งสร้างมือปลอม เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบที่ใช้เส้นเดือดดำบนฝ่ามือได้

ในงานสัมมนา Chaos Communication Congress เมื่อปลายปี 2018 ที่ผ่านมา Jan Krissler และ Julian Albrecht นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ออกมาเล่าถึงวิธีการในการขโมยข้อมูลเส้นเลือดดำบนฝ่ามือจากระยะไกลได้จากกล้องถ่ายรูปที่ผ่านการดัดแปลง และสร้างมือปลอมขึ้นมาจากขี้ผึ้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตนผ่านระบบที่ใช้เส้นเลือดดำบนฝ่ามือด้วยตัวตนของเหยื่อได้

Read More »