Tag Archives: cdic 2017

[PR] ฟอร์ติเน็ตแนะให้องค์กรเน้นที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในงาน “CDIC Conference 2017” ในการก้าวสู่ยุค Digital Transformation

ในโอกาสที่ฟอร์ติเน็ตร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในงาน งาน “CDIC Conference 2017” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  นายอัลวิน ร้อดดิเก้หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  ฟอร์ติเน็ตได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “No security, No digital transformation” โดยแนะนำ 3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการก้าวสู่ยุคดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นในประเทศไทยว่า ให้องค์กรเน้นที่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ระบุหาองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แล้วจึงสร้างความปลอดภัยให้แก่องค์ประกอบที่สำคัญนั้น ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตแสดงความมั่นใจในซีเคียวริตี้แฟบริคแพลทฟอร์มด้านควาปลอดภัยเครือข่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามาก

Read More »

[STelligence x CDIC] พบกับการนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในงาน IT Security

การนำ Data Analytics และ Machine Learning มาใช้ในเชิง IT Security นั้นเริ่มกลายเป็นกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงอย่างหลากหลายในแต่ละองค์กรแล้ว และในงาน CDID 2017 นี้ ทาง STelligence ก็ได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานทางด้าน IT Security ให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสและใช้งานจริงแล้ว

Read More »

3 วันสุดท้าย !! ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CDIC 2017 วันนี้ รับส่วนลดสูงสุดถึง 30%

Software Park Thailand และ ACIS Professional Center ร่วมกับพันธมิตรหลัก 7 แห่ง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) 2017” ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้ธีม Cybersecurity 4.0: “The Edge of Security Intelligence in Digital Value-driven Economy” ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน 12 ตุลาคมรับส่วนลดสูงสุดถึง 30%

Read More »

อัปเดตความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับงานสัมมนา CDIC 2017

Software Park Thailand และ ACIS Professional Center ร่วมกับพันธมิตรหลัก 7 แห่ง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) 2017” ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้ธีม Cybersecurity 4.0: “The Edge of Security Intelligence in Digital Value-driven Economy” ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและรับส่วนลดสูงสุดถึง 30%

Read More »

CDIC 2017 เปิดลงทะเบียนช่วง Early Bird รับส่วนลดสูงสุดถึง 35%

Software Park Thailand และ ACIS Professional Center ร่วมกับพันธมิตรหลัก 7 แห่ง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน “Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) 2017” ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้ธีม “The Edge of Cybersecurity Intelligence and Literacy in Digital Value-driven Economy” ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานในช่วง Early Bird ได้แล้ว พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 35%

Read More »