Tag Archives: ca privileged access management

[PR] ซีเอ เทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำโซลูชั่นในด้านการบริหารการจัดการไอดีติดต่อกันเป็นปีที่ 4

โซลูชั่น CA Privileged Access Management คว้าตำแหน่งผู้นำทั้งในด้านตัวโปรดักส์นวัตกรรมและการตลาด บริษัทซีเอเทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำในภาพรวม หรือ “Overall Leader”  ด้านการบริหารจัดการ ไอดีของผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิพิเศษในรายงาน Leadership Compassซึ่งออกโดยบริษัทวิจัย   Kuppinger Cole ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบไอดีระดับโลก

Read More »