Tag Archives: boss

ไมโครซอฟท์เผยผลสำรวจพนักงาน พบผู้จัดการไม่พอใจพฤติกรรมของพนักงานในทีม

โลกไม่ได้เปลี่ยนทิศทางการหมุนรอบตัวเอง แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ วิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคดิจิทัล ผนวกกับการเผชิญหน้ากับวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากการสัมผัสติดเชื้อร้ายนี้ ในระดับองค์กรก็ต้องปรับรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ควบคู่ไปกับการกักตัว เพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก แต่ความท้าทายนี้ ผู้จัดการระดับกลางจะรับมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่สามารถชำเลืองมองพวกเขาข้ามพาติชันได้อย่างเคย

Read More »