Tag Archives: bodyprint

ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบ Biometric ประสิทธิภาพสูงโดย Yahoo

กลุ่มนักวิจัยของ Yahoo ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวตนแบบ Biometric ประสิทธิภาพสูง โดยแทนที่จะใช้ลายนิ้วมือในการพิสูจน์ตัวตนแบบปกติแล้ว ก็เปลี่ยนมาใช้ส่วนอื่นๆของร่างการ เช่น ใบหู, หมัด, ข้อนิ้ว, ฝ่ามือ และการจับโทรศัพท์ในการพิสูจน์ตัวตนได้เช่นกัน

Read More »