Tag Archives: Blur Password Manager

Blur Password Manager ทำข้อมูลรั่วคาดกระทบผู้ใช้กว่า 2.4 ล้านราย

Abine เจ้าของผลิตภัณฑ์ Blur Password Manager และ DeleteMe (บริการปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์) ได้ออกแถลงการณ์ว่าบริษัทได้ทำข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนมกราคมปี 2016 รั่วไหลผ่านทาง Amazon S3 ที่ตั้งค่าได้ไม่ดีเพียงพอทำให้อาจกระทบข้อมูลผู้ใช้งานกว่า 2.4 ล้านคน

Read More »