Tag Archives: Bluetooth SIG

นักวิจัยพบช่องโหว่ระดับ Implementation ของ Bluetooth

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีของอิสราเอลได้ค้นพบช่องโหว่ร้ายแรงในระดับ Implementation ของ Bluetooth (การนำมาตรฐานไปปฏิบัติตามเพื่อใช้งาน) โดยช่องโหว่นี้เกิดจากที่อุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ในการเข้ารหัสได้ดีพอ ทำให้แฮ็กเกอร์สามารถได้รับ Encryption Key ของอุปกรณ์ที่ทำการ Pairing ดังนั้นแฮ็กเกอร์จึงสามารถเข้าจัดการข้อมูลที่กำลังแลกเปลี่ยนกันอยู่ของคู่อุปกรณ์ได้

Read More »