Tag Archives: Blocking

10 สิ่ง ที่จะลดทอนความแรงสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ

ปัจจุบันมากกว่า 90% Wi-Fi เป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับการอาคารสถานที่ และบ้านเรือน สัญญาณ Wi-Fi แรงๆ คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา การหาซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ระดับคุณภาพเป็นการแสวงหาคุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สุด แต่ปัจจัยเพียงแค่อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอสำหรับระบบนิเวศของบ้านเรือนที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันมาก ความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในล้วนแต่แลกมาด้วยความซับซ้อนของโครงสร้างที่เสริมให้มีความคงทนถาวร การเลือกประเภทของวัสดุจึงมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแรงเป็นหลัก เหล็กและโลหะจึงเป็นกลุ่มวัสดุที่ถูกเลือกใช้งานมากที่สุด ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ปัจจัยสำคัญที่ไม่เป็นมิตรกับ Wi-Fi เลย  

Read More »