Tag Archives: azure synapse

ส่องกลยุทธ์รุกตลาด Multi-cloud ในงาน Microsoft Ignite 2019

แม้ว่างานใหญ่ของ Microsoft จะจบลงไปแล้ว แต่ทาง NetworkComputing ได้เสนอบทความที่นำเสนอถึงกลยุทธ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่นี้ ได้ประกาศออกมาในช่วงงานเพื่อตอบสนองกับการใช้งาน Multi-cloud โดยทางเราเห็นว่าน่าสนใจดีจึงขอสรปุมาให้ติดตามกันสั้นๆ ครับ

Read More »