Tag Archives: Azure Storage Explorer

Azure Storage Explorer เวอร์ชัน 1.10.0 ออกแล้ว

Azure ได้ประกาศออก Storage Explorer เวอร์ชัน 1.10.0 โดยมีการปรับการทำงานให้ใช้ได้ง่ายขึ้น

Read More »