Tag Archives: Azure AD Conditional Access

Microsoft เปิดทดลองฟีเจอร์ ‘Authentication Context’ เสริมแกร่งให้ Azure AD Conditional Access

Authentication Context คือความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับการพิสูจน์ตัวตนตามบริบทของการใช้งาน 

Read More »

ทำงานแบบ Hybrid Work ให้ปลอดภัย เริ่มต้นด้วย Zero trust วันนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิทบีบให้ทุกองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปจากเดิม ไม่พ้นแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟท์เช่นกัน อย่างไรก็ดีไมโครซอฟท์ได้มีการทำงานในรูปแบบ Hybrid Work มาหลายปีแล้ว และยังได้นำแนวความคิดของ Zero Trust มาใช้ในการดูแลความปลอดภัย จึงพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักดีแล้วว่าการทำงานรูปแบบใหม่นี้ อาจจะทำให้องค์กรมีความเสี่ยงกับภัยคุกคามที่มีเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นป้องกันตัวเองได้อย่างไร วันนี้เรามีสาระดีๆจากไมโครซอฟท์ที่มาเล่าถึงประสบการณ์ตรงว่า ผ่านการปฏิวัติองค์กรสู่ Zero Trust ได้อย่างไรมาเล่าให้ฟังกัน

Read More »

ทำงานแบบ Remote Work ให้ปลอดภัย เริ่มต้นด้วย Zero trust วันนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิทบีบให้ทุกองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปจากเดิม ไม่พ้นแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟท์เช่นกัน อย่างไรก็ดีไมโครซอฟท์ได้มีการประยุกต์ใช้คอนเซปต์ Zero Trust มาหลายปีแล้ว จึงพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักดีแล้วว่าการทำงานรูปแบบใหม่นี้ อาจจะทำให้องค์กรมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นป้องกันตัวเองได้อย่างไร วันนี้เรามีสาระดีๆจากไมโครซอฟท์ที่มาเล่าถึงประสบการณ์ตรงว่า ผ่านการปฏิวัติองค์กรสู่ Zero Trust ได้อย่างไรมาเล่าให้ฟังกันครับ

Read More »

Microsoft ประกาศเพิ่มความสามารถ Conditional Access ให้ 365 Business

Microsoft ได้ประกาศเพิ่มความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่าง Azure AD Conditional Access ให้แก่ผู้ใช้งาน 365 Business แล้วซึ่งสามารถกำหนดการเข้าถึงตามเงื่อนไข เช่น พิกัดของผู้ใช้หรืออุปกรณ์เข้าใช้ ข้อมูล หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น

Read More »