Tag Archives: aws carbon emission

ผู้ใช้งาน AWS สามารถตรวจสอบอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนของตัวเองได้แล้ว

AWS ได้เพิ่มเครื่องมือใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกราย เพื่อตรวจสอบได้ว่าการใช้งานบริการ AWS ของตนมีอัตราการปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหน

Read More »