Tag Archives: AvatarOn A

[Guest Post] ประสบการณ์ไร้กรอบ สวิตช์-เต้ารับแบบปรับแต่งได้ อย่างกับ gadget

โลกหมุนไปข้างหน้า เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้แม้กระทั่ง สวิตช์ไฟ และเต้ารับหรือปลั๊กไฟ ที่หลายคนอาจมองกันว่าเป็นของสามัญประจำบ้านมีตัวเลือกมากขึ้น

Read More »