Tag Archives: aruba clearpass onboard

Aruba Networks แจกฟรี Solution Guide ฉบับภาษาไทย ที่จะช่วยให้คุณรู้จัก Aruba ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับ System Integrator และผู้ดูแลระบบที่กำลังสนใจเทคโนโลยีต่างๆ ของ Aruba Networks อยู่ วันนี้ทาง Aruba Networks มี Data Sheet ภาษาไทยพร้อมเผยแพร่แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถทำการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อ Download ได้ทันที

Read More »

รู้จักกับ 4 เทคโนโลยีพื้นฐานในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Network Authentication)

สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายทุกท่าน การยืนยันตัวตนหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าการทำ Authentication นั้นถือเป็นประเด็นพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายองค์กร และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีพื้นฐานในการยืนยันตัวตนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันกันครับ

Read More »