Tag Archives: amazon sap hana

Amazon ออก EC2 ใหม่ Memory สูงสุด 12 TB รองรับงาน SAP HANA

AWS รองรับการใช้งาน SAP HANA ด้วยการออก EC2 ใหม่ที่มี Memory ได้ถึง 12 TB ซึ่งการันตีการใช้งาน เช่น S4/HANA, Suite on HANA, BW4/HANA, BW on HANA โดยการได้ Certified จาก SAP อีกด้วย 

Read More »

[PR] เดลล์ เปิดตัว “แชร์เพล็กซ์” ( SharePlex ) เพื่อการประยุกต์การใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่สุดทันสมัย

เดลล์ประกาศการเปิดตัวครั้งสำคัญของ SharePlex สำหรับการถ่ายโอนระบบฐานข้อมูล ( database replication ) ที่ได้รับรางวัล พร้อมกับโซลูชันการรวมกันของข้อมูล ( data integration ) ในแบบเรียล-ไทม์

Read More »

Amazon เปิดตัว EC2 Instance X1 มี RAM สูงสุด 2TB สำหรับ SAP HANA และ EC2 Instance t2.nano สำหรับเว็บไซต์

Amazon ได้ทำการเปิดตัว EC2 Instance ใหม่ด้วยกัน 2 รุ่น เพื่อรับความต้องการของตลาดที่แตกต่างกัน ดังนี้

Read More »