Tag Archives: amazon s3

Amazon จัดงาน AWSome Day Thailand ฝึกอบรมเทคโนโลยี AWS Cloud ฟรีๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

สำหรับผู้ที่สนใจ Amazon AWS Cloud แต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสกับเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตัวเอง Amazon AWS ได้จัดงานสัมมนา AWSome Day Thailand ให้ทุกท่านได้เข้าร่วมฟรีๆ เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับ AWS Cloud โดยเฉพาะ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00น. – 17.00น. ณ โรงแรม Amari Watergate Bangkok ชั้น 6 ห้อง Water Gate Ballroom โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ต่างๆ ดังต่อไปนี้

Read More »