Tag Archives: allied telesis autonomous management framework

[Guest Post] Allied Telesis Autonomous Management Framework

ในยุคที่ Internet of Things (IoT) กำลังเติบโต สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือระบบ Network Infrastructure เพราะเปรียบเสมือนถนนของทุกสรรพสิ่ง ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุค IoT คือจำนวน client มากขึ้นแบบทวีคูณ ส่งผลให้จำนวน Network Equipment มากขึ้นตามไปด้วย การรักษาเสถียรภาพของระบบเครือข่ายที่มีจำนวนอุปกรณ์มากๆ นั้น จึงกลายเป็นงานที่หนักและยุ่งยากมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบไอที ที่ต้องดูแลระบบคอมพิวเตอร์, สตอเรจ, แอพพลิคชั่น ที่เพิ่มมากขึ้นไม่แพ้กัน

Read More »