Tag Archives: akamai image manager

จัดการรูปภาพบนเว็บอย่างอัจฉริยะด้วย Akamai Image Manager

ในสมัยก่อน การออกแบบเว็บไซต์จำเป็นต้องคำนึงถึงความเร็วในการแสดงผลเป็นหลัก รูปภาพที่ใช้จึงมักเป็นไฟล์ประเภท GIF ความละเอียดต่ำ และมีจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณการมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเครือข่าย 4G ที่ช่วยให้เว็บไซต์ในปัจจุบันสามารถแสดงผลรูปภาพที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ผลิต Content มีอิสระให้การนำเสนอข้อมูล ซึ่งช่วยดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าถึงเว็บได้มากยิ่งขึ้น

Read More »