Breaking News

AIS Business Cloud: เมื่อการตอบโจทย์ Digital Transformation ให้สำเร็จได้ ต้องใช้อะไรที่มากกว่า Cloud

ทางทีมงาน TechTalkThai ได้รับเกียรติให้ไปสัมภาษณ์ทีมงาน AIS Business Solution ในประเด็นด้านบริการ AIS Business Cloud ที่สามารถรุกตลาดองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกลยุทธ์ที่่ไม่เหมือนผู้ให้บริการ Cloud รายใดนัก ทำให้มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ รวมถึงยังมีกรณีศึกษาการเข้าไปช่วยธุรกิจไทยทำ Digital Transformation ได้สำเร็จจริงมาแล้วด้วยบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นมากพอสมควร จึงขอนำมาสรุปเพื่อเป็นอีกแนวทางและไอเดียที่น่าสนใจให้ผู้อ่านทุกท่านได้อ่านกันดังนี้ครับ

Read More »