Tag Archives: ais backup service

สรุปงานสัมมนา CloudJump Webinar: Manage Modernize and Secure your Data with Veeam & AWS

ความสัมพันธ์ของ Digital Transformation กับการใช้งานคลาวด์ถือเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นควบคู่กันไป เพราะคลาวด์สามารถเปิดทางให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์บริการที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์และลดภาระการบริหารจัดการระบบของทีมงาน เพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาส่วนอื่นๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ อย่างไรก็ดีเมื่อแอปพลิเคชันย้ายขึ้นคลาวด์แล้ว สิ่งที่ต้องได้รับการใส่ใจไม่แพ้กันคือสเถียรภาพของข้อมูล หากมีการสูญเสียหรือบกพร่องเกิดขึ้นองค์กรจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อจัดการเรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้เอง AIS Business จึงได้จัดงานสัมมนา CloudJump ขึ้นที่ผนวกความเป็นอันดับหนึ่งด้านคลาวด์จาก AWS และซอฟต์แวร์ปกป้องข้อมูลชั้นนำจาก Veeam มานำเสนอให้ผู้เข้าฟังได้รับชม อีกทั้งยังมีรายละเอียดแพ็กเกจจาก AIS Business สำหรับธุรกิจในทุกขนาด เพื่อการันตีว่าข้อมูลสำคัญของท่านจะได้รับการปกป้อง รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

Read More »