Breaking News

Tag Archives: AIS academy

AIS ‘คิดเผื่อ’ กระจายองค์ความรู้สู่ภูมิภาค แนะภาคธุรกิจ ‘ข้อมูล’ คือขุมทรัพย์เอาชนะ Disruption

หลายปีที่ผ่านมา เราคงได้ยินคำว่า Disruption อยู่บ่อยครั้ง แต่ใครเลยจะรู้ว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์อันดับหนึ่งอย่าง AIS ก็ได้ถูกท้าทายให้เปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation มาแล้ว ในงาน “AIS ACADEMY for THAIs : to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค” กับแนวคิด ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง AIS ได้จัด Session เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้ และการปรับตัวให้เท่าทันยุคดิจิทัลของ AIS ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญคือ ‘ข้อมูล’ ที่ยึดโยงและมีบทบาทต่อการปฏิวัติองค์กร เพื่อให้รอดพ้นจากการถูก Disruption ทั้งนี้ ในเวทีเดียวกัน ยังได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์กรชั้นนำ ที่ต่างขับเคลื่อนธุรกิจในหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็น ไทยคม AWS และ สำนักข่าว The Standard มาชวนคิดและสะท้อนการทำธุรกิจบนความท้าทายในยุคดิจิทัลนี้ไปด้วยกัน

Read More »